Morning

不求深刻,但求简单

随便吃点...

其实我吃火锅不爱吃酱料的

火锅汤就够味道了

2019-08-23 1  

闺蜜小聚

2019-08-23 1  

闺蜜小确幸

2019-08-23 1  

喜欢吃各种面包.哈哈哈

2019-08-23 1 2  

练完特别饿的时候会直接到隔壁的连升吃个腿来碗甜品,就妥妥的

2019-08-22 8  

介个是西冷,对面的朋友一年多没见了....还是那么淳朴善良

2019-08-22 2 9  

既然尺度那么低

我还是继续发吃的吧

介个是沙朗,好吃😋

2019-08-22 2 11  

可甜可咸

2019-08-21 4 12  

白色的

2019-08-21 6 12  

随便吃点...

2019-08-21 14  

© Morning | Powered by LOFTER